skip to Main Content
0 236 266 42 45

PHOSPHOMAX, yapraktan uygulama için tasarlanmış kristalli, suda çözünür bir NPK (11-53-5 + ME) gübresidir. PHOSPHOMAX, gübresinde kullanılan INT teknolojisi, yaprak yüzeyine uygulanan besinlerin ve uyarıcıların alımı, taşınması ve emiliminin hızını ve verimliliğini arttırır. Bu etkiler, uygun şekilde geliştirilmiş organik kökenli bileşenler sayesinde elde edilir.

PHOSPHOMAX, bitkileri hızlı ve etkili bir şekilde besler, fosfor bitkiye enerji sağlar, kök sisteminin uygun gelişimini ve yenilenmesini destekler, çiçeklenme ve üretim organlarının
(meyve, dane, çiçek vb.) gelişimi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Özellikle bitkilerin fosfor ihtiyacının arttığı dönemlerde, bitkilerin özellikle sonbahar da kışa güçlü ve besin rezervi ile girmeleri düşünüldüğünde, düşük sıcaklık stresinin görüldüğü şartlarda, ve ayrıca asidik ve alkali yapıdaki topraklarda tavsiye edilir.

Back To Top