skip to Main Content
0 236 266 42 45

OPTYMAX, yapraktan uygulama için tasarlanmış mikro elementlere sahip kristal, suda çözünür bir NPK gübresidir (20-20-20 + ME).

OPTYMAX, gübresinde kullanılan INT teknolojisi, yaprak yüzeyine uygulanan besinlerin ve uyarıcıların alımı, taşınması ve emiliminin hızını ve verimliliğini arttırır. Bu etkiler, uygun şekilde geliştirilmiş organik kökenli bileşenler sayesinde elde edilir.

OPTYMAX, bitkileri etkili bir şekilde besler, kapsamlı bir besin kaynağı sağlar, büyüme mevsimi boyunca bitkilerin uygun şekilde büyümesini ve gelişmesini destekler.

Özellikle bitkilerin besin maddelerine olan talebinin arttığı dönemlerde – yoğun büyüme ve gelişme dönemlerinde ve ayrıca bitkilerin durumunun atmosferik ve toprak faktörleri ve patojenler tarafından zayıflatıldığı durumlarda önerilir.

Back To Top