skip to Main Content
0 236 266 42 45

NITROMAX, yapraktan uygulanan ve içeriğindeki Azot, Fosfor, Potasyum (31 – 12 – 10) ve mikro elementler sayesinde bitkilerin topraktan yetersiz beslendiği ortamlarda hızlı ve etkili besin desteği sağlayan kristalimsi yapıda, suda çözünür bir NPK gübresidir.

NITROMAX özel içeriği ve INT teknolojisi sayesinde yapraktan çok hızlı bir şekilde iç kısımlara ve diğer organlara taşınarak bitkileri etkili bir şekilde besler, klorofil oluşumunu arttırır ve dolayısıyla fotosentezi yoğunlaştırır, vejetatif (yeşil aksam) ve generatif (çiçek ve meyveler) organların ideal bir şekilde büyümesini ve gelişmesini destekler. Bitkiler hızlı büyüme dönemlerinde çok ciddi miktarda azot ve diğer önemli mikro besin elementlerine ihtiyaç duyarlar. Azot ihtiyacının arttığı yoğun bitki büyüme ve gelişme dönemlerinde ve ayrıca bitkilerin stresli koşullaramaruz kaldığı durumlarda NITROMAX gübresi kullanılması tavsiye edilir.

Back To Top