skip to Main Content
0 236 266 42 45

KALIMAX, yapraktan uygulama için tasarlanmış, mikro elementlere sahip kristalimsi, suda çözünür bir NPK (11-12-38 + ME) gübresidir. KALIMAX, gübresinde kullanılan INT teknolojisi, yaprak yüzeyine uygulanan besinlerin ve uyarıcıların alımı, taşınması ve emiliminin hızını ve verimliliğini arttırır. Bu etkiler, uygun şekilde geliştirilmiş organik kökenli bileşenler sayesinde elde edilir.

KALIMAX, bitkileri etkin bir şekilde besler, zengin potasyum ve mikro elementleri sayesinde doğru gelişmelerini destekler, bitkilerin kuraklığa ve düşük sıcaklığa karşı direncinin artmasında olumlu bir etkiye sahiptir. Bitkilerin potasyuma artan taleplerinin olduğu dönemlerde, mahsulün yoğun büyüme, gelişme, çiçeklenme ve meyve – dane oluşumu, irileşmesi, renk alması, çatlamaların önlenmesi, tat kazandırılması istendiğinde ve ayrıca sulamaların yeterli olmadığı koşullarda, düşük sıcaklık dönemlerinde önerilir.

Back To Top