skip to Main Content
0 236 266 42 45

Profilaktik (bitkilerin hastalıklara karşı olan direncini arttıran) olarak kullanılan FOSTAR®, fosfor için artan bitki talebi dönemlerinde etkili bir fosfor kaynağıdır.

FOSTAR®, gübresinde kullanılan INT teknolojisi, yaprak yüzeyine uygulanan besinlerin ve uyarıcıların alımı, taşınması ve emiliminin hızını ve verimliliğini arttırır. Bu etkiler, uygun şekilde geliştirilmiş organik kökenli bileşenler sayesinde elde edilir.

FOSTAR®, bitkiler için bu besinin mevcudiyetini sınırlayan toprak koşullarının (düşük veya yüksek pH, düşük nem ve düşük toprak sıcaklığı, yani ‹12 °C, düşük humus içeriği) varlığında önerilir.

FOSTAR®, toprak gübrelemesini etkin bir şekilde tamamlar ve/veya düzeltir ve bu elemente en fazla ihtiyaç duydukları evrelerde bitkilerin kolayca özümsediği fosforu sağlar. Fosfor gübrelemesine acil ihtiyaç olduğu; bitkilerde fosfor eksikliğinin görsel belirtileri olduğunda veya bitki materyalinin analiz sonuçları çok düşük fosfor içeriği (gizli eksiklikler) gösterdiği zamanlarda etkili bir şekilde kullanılabilir.

FOSTAR® gübresinde bulunan fosfor (P), verimin arttırılması ve ürünün kalitesi üzerinde aşağıdaki faydaları ile olumlu bir etkiye sahiptir:

  • İlkbaharda bitkiler güçlü yapıları ile erken canlanır ve hızlı büyüme gösterirler.
  • Daha iyi bir kök sistemi gelişimi ile topraktan su ve besin maddelerinin daha iyi alınımını sağlanır.
  • Kuraklık, hastalık baskısı ve düşük sıcaklık gibi stres faktörlerine karşı bitkinin direncini arttırır. Bitkilerin kış koşullarına karşı daha toleranslı olmalarını sağlar.
  • Çiçeklenmeyi teşvik eder, çiçeklenmenin ve döllenmenin daha sağlıklı olmasını sağlar.
  • Bitkilerin büyümesini teşvik eder, ürün miktarının artmasını (ör. Tahıllarda başakların daha iri ve bol taneli olması, baklalarda daha fazla dane tutumu, meyve sayısı ve iriliğinde artış gibi..) sağlar.
  • Meyvelerin daha hızlı büyümelerini, erken olgunlaşmasını ve meyvelerin iriliğinin ve kalitelerinin arttırılmasını sağlar. (örneğin meyve sertliğinin, boyutunun ve renginin iyileştirilmesi)
  • Verimin biyolojik değerini arttırmak: daha yüksek protein içeriği, ürün içeriğinde gerekli olan amino asitler, vitaminler, karoten ve şeker gibi teknolojik değerlerini arttırır.
Back To Top