skip to Main Content
0 236 266 42 45

CALCIUMMAX, bitkilerin artan kalsiyum ihtiyacını karşılamak için yapraktan uygulanacak şekilde geliştirilen ve içeriğindeki INT teknolojisi ile, yaprak yüzeyine uygulanan besinlerin ve uyarıcıların alımı, taşınması ve emiliminin hızını ve verimliliğini arttırır. Bu etkiler, uygun şekilde geliştirilmiş organik kökenli bileşenler sayesinde elde edilir. Yapraktan uygulama ile mahsulün verimini, kalitesini, depolama şartlarına olan dayanıklılıklarını arttıran suda çözünür, yenilikçi iyi bir kalsiyum kaynağıdır.

CALCIUMMAX, yapraktan yapılan pratik uygulama ile bitkilere kolayca emilebilir organik kalsiyum sağlar. Benzersiz bileşim ve mükemmel formülasyonu ile diğer zirai kimyasallarla karışabilme imkânı sağlar. Özellikle bitkilerin topraktan yeterli kalsiyumu temin edemediği durumlarda, örneğin; topraktaki kalsiyum miktarının yetersiz olması ve özellikle sulama imkanlarının yeterli olmadığı durumlarda, meyvelerin kalitesinin arttırılması ve özellikle meyvelerde çiçek burnu yanıklığı belirtileri görülmemesi ve tahıllarda kalite parametrelerinin arttırılması için bitkilere kalsiyum takviyesi yapılması gerekir.

Ayrıca toprak pH seviyesi 5.8’in altında ise ve toprakta aşırı fosfor mevcut ise yapraktan kalsiyum uygulaması mutlaka yapılmalıdır.

Back To Top